Loodgieterswerk

Loodgieterswerk

Waterleiding netwerk, gasnetwerk of riool aan laten passen of uitbreiden?

Als u uw waterleidingnetwerk wilt uitbreiden of aanpassen omdat u uw wasmachine verplaatst, of een de keuken in uw aanbouw wilt hebben, dan regelen wij de gas-, water-, en rioolinstallatie en adviseren u op welke manier u dit het beste kunt laten uitvoeren.

Als u een lekkage heeft of een gaslucht ruikt, dan kunt u onze storingsdienst benaderen. Voor gaslucht is het belangrijk dat u de volgende punten in acht neemt.

Hoe te handelen wanneer u een gaslucht ruikt:

  • Gebruik geen lichtschakelaars of een wandcontactdoos (bijvoorbeeld looplamp).
  • Gebruik geen mobiele telefoon op de plaats van waar u gas ruikt.
  • Gebruik geen open vuur (bijv. aansteker of lucifer), rook niet.
  • Draai de gaskraan van het toestel en hoofdkraan bij de meter dicht.
  • Open zo nodig ramen en deuren.
  • Waarschuw uw medebewoners en verlaat zo nodig het pand.
  • Waarschuw uw installateur.


Wilt u meer weten over loodgieterswerk of wilt u een storing melden, neem dan contact met ons op, of bel: 0316 - 296 500.